Čeština

Čeština

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

Doba kamenná a doba pěstování vinných hroznů

„Steinzeitkeller“ je označení pro „Steinzeit“ – dobu kamennou a „Keller“ sklep.
„Steinzeitkeller – Muzeum“ je muzeum ve „vinném“ sklípku, jež uchovává exponáty z místních vykopávek z osídlení od doby kamenné…

„Weinzeit“ – je myšleno jako „Doba pěstování vinné révy“. Doba vyvíjející se ve stejné oblasti.

„Steinzeit-Weinzeit“ je motto vůdčí myšlenky vedoucího a realizátora projektu, která podněcuje zamyšlení při pohledu na život zpět a zároveň do současnosti…

Toto muzeum je jako první archeologické muzeum zřízené ve vinném sklípku, jehož tradiční stavba je v základě zachována včetně lisu hroznů.  
Setkání kultury vinařské s prahistorickou je spjato k sobě více, než si zpočátku můžeme uvědomit. Toto sepjetí pochopíme nejlépe až na místě. V malebném a tichém prostředí přírody, kterou krášlí i jedna z vinařských uliček v Plattu.

V jednom sklípku, jež si zachoval svou stavební tradici, se podařilo zrealizovat část presentace života lidí, jež osídlili naši oblast před více než 7 000 lety a později. Ojedinělé nálezy z vykopávek v Plattu dosvědčují také zde prožitou kulturu malované keramiky Lengyel (doba kruhových výkopů) či keramiky nálevkovité, dobu měděnou a bronzovou. Rozum nestačí chápat vlohy pro vynalézavost, tvořivost a uměleckou, mistrovskou zručnost našich předků…

Návštěva potěší a uchvátí každého jednotlivce rodiny celkově prožitou nádherou a údivem. Dospělí se mohou přesvědčit navíc jak chutná směs – „cuvée“ z pravého vína a dobrodužného vcítění se do prahistorie…

Těšíme se na Vaši návštěvu! Bohužel v současné době nemůžeme nabídnout prohlídky s průvodcem v češtině.